Fundacja Understanding

Naszą misją jest promowanie wielojęzyczności u dzieci i dorosłych, pomoc obcokrajowcom mieszkającym w Polsce w kultywowaniu języka pochodzenia u ich dzieci jak i wspieranie rodzin we wspólnym pomaganiu sobie, organizowanie ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu.

Naszą wizją jest społeczeństwo multijęzykowe, multinarodowe i multirasowe wspierające nawzajem naukę różnych języków. Chcemy kultywować naukę języków mniejszości w rodzinach mieszanych mieszkających w Krakowie, ale także wspierać naukę różnych języków obcych przez polskie dzieci poprzez integrację i kontakt z obcokrajowcami zamieszkującymi nasze miasto.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszym statutem: STATUT FUNDACJI UNDERSTANDING

Przedstawiamy Wam także Zarząd Fundacji Understanding:

     Prezes Zarządu:

MONIKA ŚLEDŹ- PACHECO

Członek Zarządu:

ALEKSANDRA MYKOWSKA

0